Vrhunski prodavač – 20 osobina koje ima svaki (s mnogim se rodite)

Koje su osobine vrhunskih prodavača

07/08/2021

Vrhunski prodavač je neophodan uspešnom poslovanju. Prodaja danas nije samo aktivnost koju sprovodite u svrhe sticanja profita. Stvar je daleko kompleksnija, iako je svrha, iz perspektive firme, odnosno prodavača, ista.

Prodaja je danas mješavina umjetnosti i nauke, i zato se toj temi mora pristupati sa pažnjom. Koje osobine ima vrhunski prodavač? Prodajni stručnjak i autor knjige „Sell or Be Sold: How to Get Your Way in Business and in Life” Grant Kardone smatra da bi vrhunski prodavači trebalo da dijele određene osobine.

Ovdje se ne misli isključivo na osobe koje prodaju, već na sve čiji biznis se zasniva na razmjeni proizvoda i usluga za novac. Drugim rečima, sve preduzetnike.

koje su osobine vrhunskih prodavača
Koje su osobine vrhunskih prodavača saznajte u nastavku teksta

Ovih 20 osobina ima vrhunski prodavač (dobar preduzetnik)

 1. Oni ne misle samo o prodaji, kao prosečne osobe koje prodaju, već razmišljaju o izgradnji biznisa. Vrhunski prodavač je osoba koja gradi biznis, a ne samo pokušava da nešto proda. Kada se zauzme šira perspektiva od one koju nudi prodaja, te se fokus pomjeri na zadovoljavanje potreba kupaca i vrijednosti, lakše je privući njihovu pažnju: ljudi će biti zainteresovaniji za ono što imate da kažete, a to će imati dugoročniji efekat od jednog zaključenja prodaje.
 2. Oni grade odnose sa kupcem, istovremeno brinući i o drugim kupcima. Prodajni stručnjak ne zaključe prodaju i potom odmah zaboravi na to. Svaka prodaja je prilika za povezivanje sa kupcima, bili oni novi ili stari.
 3. Oni slušaju više nego što govore, trudeći se da razumeju potrebe kupaca i shodno tome ponude rješenje. Odlični prodavači uvijek pitaju svoje kupce šta oni mogu da učine za njih. Slušanje ovdje ima prednost spram pričanja, jer ono otkriva na koji način je moguće približiti se kupcu.
 4. Oni isporuče više nego što obećaju, a obećavaju mnogo. Stari prodajni moto „obećaj manje, isporuči više” Kardone je prekrojio u „obećaj mnogo, isporuči mnogo”.
 5. Oni ulažu svoje vrijeme u one stvari koje se pozitivno odražavaju na njihove ciljeve i ne gube vrijeme na ono što im ne donosi nikakvu dobit. Vrhunski prodavač zna kako da provodi vrijeme u aktivnostima čiji će ishod biti pozitivan. Oni ne gube vrijeme na stvari koje nemaju takav efekat, u sadašnjosti ili u budućnosti.
 6. Oni uvijek traže nove, bolje i brže načine da unaprijed prodaju. Konstantan i dosljedan rad na unapređivanju prodaje je ono što okupira vrhunske prodavače, a uključuje pronalaženje novih načina komunikacije sa kupcima i zadovoljavanja njihovih potreba.
 7. Oni njeguju odnose i kontakte sa drugim važnim ljudima u zajednici ili poslu. Pri tom, svjesni su razlike između kontakta i odnosa, a isto tako ulažu u svoju zajednicu i na taj način stvaraju, odnosno učvršćuju svoje odnose sa kupcima.
 8. Oni su fanatici po pitanju onoga čime se bave. Na neki način, opsjednuti su svojim poslom i rezultatima i ništa im ne može zamjeniti uzbuđenje koje im ovaj posao donosi.
 9. Oni ne zavise od tržišnih ili drugih uslova, već se oslanjaju na sopstvene akcije. Vrhunski prodavači su vrhunski, bez obzira da li posluju u ekonomskom raju ili paklu. Oni kreiraju svoju sopstvenu ekonomiju i uspjevaju da postignu rezultate uprkos okolnostima.
 10. Oni se okružuju ljudima sličnim sebi. Ponekad djeluju kao da su nezainteresovani za druge, a u stvari su naklonjeniji onome što će im donijeti rast i prosperitet, pa se zato najčešće okružuju sposobnim i motivisanim ljudima.
 11. Oni nikada ne prihvataju „dovoljno dobro”. Ni od sebe, ni od drugih ljudi. I često guraju svoje limite, ne pristajući na ograničenja koja diktiraju spoljašnji niti unutrašnji faktori.
 12. Oni ne vide neuspješnu prodaju kao propast, već kao investiranje u sam proces. Ukoliko ne zaključe prodaju, odlični prodavači ne bilježe to kao neuspješan pokušaj, već kao pokušaj koji će sljedećeg puta donijeti rezultate, što znači da je svaki neuspjeh zapravo vrijedna investicija.
 13. Oni nikada ne odustaju od klijenata koje nisu stekli, znajući da će se oni prije ili kasnije vratiti. Kada se razvija biznis, neuspjesi su neminovnost, a vrhunski prodavači ih vide kao izazove, prilike i investicije, a ne kao nešto nad čim bi trebalo lamentirati.
 14. Oni su veoma vješti sa organizacijom svog vremena. Odlični prodavači su poput mađioničara kad je u pitanju vrijeme. Njihova organizacija je takva da oni djeluju kao da proizvode vrijeme, a ne upravljanju njime.
 15. Oni probleme vide kao prilike. Kada se pojavi neki problem, vrstan prodavač će ga prepoznati kao priliku da iz nje nešto novo nauči i sazna. Ako problemi ne postoje, oni to vide kao problem – kao nedostatak vrijednosti ili preveliku intertnost.
 16. Oni ulažu u svoje obrazovanje, razvoj i motivaciju, znajući da su im to glavna oruđa za rad. Oni nikada ne smatraju da su završili svoj proces rasta i stalno ulažu u njega, što im se i te kako vraća.
 17. Oni ulažu u svoje karijere i kupce. Isto kao što je travnjak potrebno zalivati da bi trava rasla, tako je potrebno ulagati, odnosno negovati svoju karijeru i odnose sa ljudima. Samo na taj način proces može imati dugoročne rezultate.
 18. Oni se drže svojih standarda koji su vrtoglavo visoki. Čak i kad je neki standard postavljen, odličan prodavac će gledati da ga nadvisi. To je zato što je svjestan svog potencijala i spreman da ga iskoristi.
 19. Njima nisu potrebni drugi da bi preuzeli odgovornost. Vrhunski prodavač sam prihvata odgovornost za svoje postupke i dijela, a sve se to odnosi i na liderstvo, motivaciju i osećaj svrsishodnosti onoga što rade.
 20. Oni su u konstantnom procesu mišljenja, planiranja i pripreme za sve ono što su namerili da ostvare. Oni nemaju dugme za isključivanje i zato su njihovi misaoni procesi uvek uz njih. Oni ne napuštaju kancelariju po isteknu radnog vremena, već je nose sa sobom stalno u svojim glavama.

Nikada nije kasno postati dobar preduzetnik

Bez obzira da li ste stava da se dobar preduzetnik, odnosno vrhunski prodavač rađa ili postaje, ove stvari svakako su nešto što je dobro imati na umu, posebno ako se odvažavate da uradite nešto novo i drugačije u odnosu na ono što ste radili do sada.

U svakom slučaju, njegovanje i razvijanje ovakvih osobina je proces koji traje gotovo cijelog života, a odlična vijest je što nikad nije kasno da se sa time počne.

Moglo bi vas zanimati

Započnimo digitalizaciju

Dignimo poslovanje na novi nivo

RADIO STANICE

 • TNT radio Sarajevo
 • TNT radio Tuzla
 • TNT radio Zenica
 • TNT radio Travnik
 • Narodni Sarajevo
 • Narodni Tuzla
 • Narodni Zenica

Copyright © 2021. -TNT GROUP - Sva prava pridržana