Produkcija radio reklama primjeri

Produkcija radio reklama primjeri

Produkcija radio reklama predstavlja proces stvaranja audio materijala koji će se koristiti za oglašavanje proizvoda, usluga ili događaja na radijskim stanicama. Ovaj proces obuhvata različite faze, počevši od ideje za reklamu pa sve do finalne obrade i emitovanja na...