Integritet kao kriterijum za izbor zaposlenih

19/08/2021

Integritet pojedinca važan za uspješno poslovanje kompanije

Integritet kao kriterijum za izbor zaposlenih je svakako jedan od najvažnijih razloga da neko bude primljen u radni odnos.

Integritet pojedinca, nasuprot apsolutnoj i nekritičkoj poslušnosti, bez obzira na posljedice po sve. Akcija nasuprot reakciji. Briga za firmu, nasuprot brizi isključivo za lične interese.

Integritet predstavlja želju da se na odmjeren, kulturan, argumentovan i racionalan način izrazi vlastito mišljenje bez obzira na to da je li ono u skladu s mišljenjem neposrednog ili drugog rukovodioca.

On je neophodan i proporcionalno je značajniji ukoliko se zaposleni nalazi na višoj poziciji u hijerarhiji. Veći integritet je najbolji odgovor za veću odgovornost. Integritet pojedinca je spremnost da se stav izrazi i da se za njega bori bez obzira na to hoće li naići na odobravanje ili osudu nadređenog.

Sve sa ciljem da se pronađu najbolja rješenja za probleme s kojima se organizacija suočava ili da se otvore novi horizonti njenog razvoja.

Integritet značenje – mnogi bi se zapitali šta je zapravo integritet. On predstavlja znak samopouzdanja zaposlenog. To je konstruktivna kritika postojećeg stanja, kao integritet pojedinca. Izraz vjere i lojalnosti usmjeren ka kompaniji i njenim dugoročnim interesima. Iskrenost prema rukovodiocu, koja mora biti prihvaćena i podržana. Nikako odbačena. Koja će obezbijediti sagledavanje različitih opcija i izbor najbolje od njih.

integritet kao kriterijum za izbor zaposlenih
Integritet kao kriterijum za izbor zaposlenih

Integritet je sloboda razmišljanja, govora i činjenja u savremenom poslovnom svijetu

Ukoliko nedostaje integritet pojedinca rezultat može biti loš. Rezultat je slabosti karaktera članova organizacije. Dovodi do monolitnosti, suženja perspektiva i smanjenja broja dobrih rješenja. Glavni cilj postaje nezamjeranje rukovodiocima, čak i kada se vide greške u radu i neminovan nailazak negativnih događaja.

Osnovna želja je da se preživi, sačuvaju beneficije i još malo produži postojeće stanje. Makar ono bilo i agonija. Bez obzira na to što će cijena nereagovanja kasnije biti daleko veća. Svi šute, dok preduzeće postaje Titanik, čiji se kraj unaprijed zna.

integritet pojedinca

Stoga razvijen integritet zaposlenih i želja da se kaže i reaguje predstavljaju neka od najvećih bogatstava kompanije. Oni su osnova kritičkog mišljenja, a ono mora da postoji. Ono je korektiv i putokaz koji omogućava da se zaobiđu sprudovi i druge opasnosti tokom plovidbe. Da se stigne do bezbijedne luke i po najvećoj oluji. Korektiv koji je razuman, dobronamjeran i svima koristan.

Uz integritet ide i odgovornost

Osim integriteta, pri razgovoru za posao je potrebno utvrditi da li je kandidat odgovoran. Prvi utisak se stiče već na početku – da li je stigao na vrijeme ili kasnio, upada li u riječ prilikom razgovora i tako dalje. Koliko je odgovornost izražena videće se već u privim danima posla, kada počne da ispunjava zadate zadatke. Ili ne počne. Ukoliko je zaposleni neodgovoran i ne ispunjava radne zadatke, onda njegove ideje padaju u vodu. Integritet u kompaniji je neodvojivi deo odgovornosti zaposlenog i jedno bez drugog ne idu, odnosno, integritet zaposlenog podrazumeva i njegovu odgovornost.

Poštovanje pravilnika o integritetu

Mnoge uspješne kompanije u svom poslovanju imaju i pravilnik o integritetu, koji kako zaposleni, tako i rukovodioci, treba da poštuju. Već na razgovoru za posao kandidata upoznaju sa postojanjem ovog pravilnika i obično ga pitaju za razmišljanje o toj temi i njegovu spremnost za poštovanje integriteta.

Uspješne kompanije smatraju da je održavanje pozitivnog integriteta među zapolenima, kolegama, u odnosu među nadređima i podređenima, kao i integritet između klijenata kompanije, pa i konkurencije ključno za kvalitetno poslovanje i visoku reputaciju kompanije.

Integritet se uči

jetko se može očekivati da novozaposleni odmah na samom početku svog rada ispolji integritet, osim ukoliko nema izrazito visok stepen stučnosti, veliko samopouzdanje i elkventnost da obrazloži svoja zapažanja.

Neke uspješne kompanije organizuju i obuke o integritetu, odnosno angažuju stručnjake koji uče zaposlene kako da na najbolji način iznesu svoje mišljenje i ideje, ukoliko primete da poslovanje ne ide u dobrom smeru, a da one budu prihvaćene.

Moglo bi vas zanimati

Započnimo digitalizaciju

Dignimo poslovanje na novi nivo

RADIO STANICE

  • TNT radio Sarajevo
  • TNT radio Tuzla
  • TNT radio Zenica
  • TNT radio Travnik
  • Narodni Sarajevo
  • Narodni Tuzla
  • Narodni Zenica

Copyright © 2021. -TNT GROUP - Sva prava pridržana